0


Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64-920 Piła

tel. +48 (67) 212 37 67
tel. +48 (67) 349 14 54
fax +48 (67) 213 15 85
mail: wkopil@ko.poznan.pl