0

 KADRA - ROK SZKOLNY 2017/2018

            

Dyrektor
mgr Wioleta Zarzeczna
technika, przyroda

 

Wicedyrektor

·         mgr Monika Oleszczak

informatyka, matematyka

·         mgr Bożena Kaźmierczak
edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Bielejewska

mgr Wiesława Glazer

mgr Klaudia Dymek- Wosiak

mgr Ewelina Tonak

mgr Grażyna Mierzwa

mgr Anna Tabaczyńska

mgr Agata Górska- Wojdziak

język polski

mgr Justyna Dykaw

mgr Renata Ławińska

mgr Monika Kawka

mgr Magdalena Janc – Węglewska

mgr Mirosława Jahns

mgr Izabela Filoda

język niemiecki

mgr Izabela Skórcz

mgr Agnieszka Wieczorek

mgr Renata Nowak

mgr Agnieszka Ozorkiewicz

mgr Izabela Filoda

 

język angielski

mgr Alicja Łyczykowska

mgr Piotr Golik

mgr Reszkowska Aleksandra

mgr Agnieszka Ozorkiewicz

matematyka

mgr Iwona Zdun-Ciesiółka

mgr Mirosława Mańkowska

mgr Mirosława Pertek

mgr Madaj Jolanta

mgr Iwona Wieczorek

mgr Monika Oleszczak

mgr Marzena Hundt

chemia

mgr Bernadeta Kita

geografia, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marcin Wicher

przyroda

mgr Karol Bak

religia

Sławomir Łapawa
mgr Emilia Poznań

historia

mgr Joanna Bielejewska

mgr Małgorzata Kabacińska

WOS

mgr Joanna Bielejewska

mgr Małgorzata Kabacińska

zajęcia techniczne

mgr Barbara Michalak

fizyka, zajęcia techniczne

mgr Izabela Mleczarska

wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Bonk

mgr Marzena  Kamińska-Sokół

mgr Marcin Jachimczyk

 Dorian Jarosz

mgr Ewa Matuszczak

mgr Daniel Opas

mgr Jacek Michalak

mgr Krzysztof Dąbkowski

biologia

mgr Krystyna Graczyk

informatyka

mgr Monika Oleszczak

mgr Wiesława Glazer

mgr Halina Czekała- Dudek

mgr Iwona Zdun-Ciesiółka

muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Roland Magdziarz

mgr Ewelina Kiedrowska

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Marzena  Kamińska-Sokół

mgr Krystyna Graczyk

nauczanie indywidualne

mgr Anna Kozera-Korczyc

pedagog szkolny

mgr Aldona Sznabel-Hejwosz

mgr Katarzyna Dybek

psycholog szkolny

mgr Monika Dymek

biblioteka

mgr Emilia Poznań  

mgr Justyna Dykaw

mgr Ireneusz Mańkowski

świetlica

Beata Łusiewicz

Hanna Kwiatkowska

sekretarka

Bernadeta Bogdanowicz-Błoch

Paulina Bielejewska