0

 Świetlica w budynku nr 3 będzie czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach

7:00 - 16:10