0

Projekt Moja Kolorowa Szkoła powstał w 2011 roku i miał z założenia przybliżyć nas do krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie oraz sprawić, aby nasza szkoła stała się bardziej przyjazna nam wszystkim. Od wielu lat podejmujemy działania związane z promocją zdrowia. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element wychowania w naszej szkole, dlatego postanowiliśmy wypracować kompleksowy harmonogram działań wychowawczych, który zawierałby wszystkie komponenty umożliwiające pracę wychowawczą w naszej placówce i jednocześnie byłby naszą autorską propozycją i charakteryzował PSP Lubasz. W ramach  Mojej Kolorowej Szkoły uczestniczymy w programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia, np.: "Trzymaj formę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Pij mleko”.

 

Zobacz pełną PREZENTACJĘ projektu

Moja, kolorowa szkoła ruszyła wraz z początkiem listopada i trwała aż do końca marca 2012 roku Jej podsumowaniem  był
Tydzień Kolorów, który zakończyliśmy Konferencją. We wrześniu 2012 roku zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy projektu.
 
Kolorowa Szkoła-Kolorowy Świat - ten pakiet działań wychowawczych realizowany był w roku szkolnym 2012/2013 uwzględniając  mozliwości naszych uczniów i ich zainteresowania, jak i umożliwoający włączenie treści nauczania i ciekawych propozycji lekcji z różnych przedmiotów.
 
W Roku Szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy działania pod hasłem "Kolorowa Szkoła - A to Polska właśnie”.  
 
Kolorowa Szkoła - Cztery Pory Roku to obecnie kompleksowy program działań wychowawczych i profilaktycznych uwględniający zarówno potrzeby naszych uczniów, jak i zasoby placówki i środowiska. To autorski projekt PSP Lubasz, który wyróżnia placówkę na tle innych szkół.