0

Dziecięca Rada Gminy powstała z inicjatywy Pani Renaty Nowak – wieloletniego opiekuna samorządu uczniowskiego w PSP Lubasz. Projekt powstał w listopadzie 2012 roku i jest adresowany do uczniów, którzy w danej szkole tworzą samorząd uczniowski. Zaproszenie do współpracy przyjęły wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Lubasz.

Celem działania Dziecięcej Rady jest zwiększenie aktywności młodych ludzi z Gminy poprzez udział w Sesjach Rady oraz współpracę z przedstawicielami władz i instytucji lokalnych. Najważniejszym powodem, dla którego powstał program Dziecięcej Rady Gminy Lubasz była chęć zwiększenia zainteresowania  i zaangażowania młodych ludzi w sprawy dotyczące ich szkoły. Uczniowie muszą sami kształtować szkolną rzeczywistość. Powinni nauczyć się przekazywać „dorosłym” samorządowcom to, czego od nich oczekują i jakie są ich problemy.

 

Zapoznaj się z PROGRAMEM

 Za nami pierwsza Sesja Rady, w czasie której członkowie otrzymali identyfikatory oraz zapoznali się z zadaniami i celami Rady Gminy Lubasz. W spotkaniu wzięła udział sekretarz Gminy, Pani Grażyna Graj oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubasz, Pan Ryszard Borowiak. Uczniowie bardzo szybko przyzwyczaili się do roli młodych Radnych.