0

Kto nie chce wiedzieć co to nędza, niech

razem z nami od dziś oszczędza”


W SKO dokonuj systematycznej wpłaty,
Na koniec roku staniesz się bogaty.
Możesz coś kupić, jechać na wycieczkę
lub pozostawić pieniążki na książeczce.

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki
  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy.
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do wychowawcy klasy.
 4. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia
  i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.
 5. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do wychowawcy
  klasy lub opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO.
 6. Każdą wpłaconą przez uczniów kwotę wychowawca przekazuje opiekunowi SKO.
 7. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank Spółdzielczy
  w Lubaszu.
 8. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki
  ( w przypadku większych kwot wypłat dokonuje się za zgodą lub w obecności rodzica)
 9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.